۰۳۵-۳۸۲۶۶۲۲۲ info@safiranesalamat.com

داشتن تمامی گزارشات پزشکی بیمار اعم از خلاصه پرونده عمل های جراحی و تشخیصی به همراه یک نسخه کپی از هرکدام (از گذشته تا آخرین لحظه)

همراه بیماران خانم و کودک ترجیحاً خانم باشد. و همراهان بیماران مرد ترجیحاً مرد باشد. (به خاطر محدودیت هایی که در برخی از بیمارستان ها داریم)

همراه داشتن تمامی داروهایی که بیمار مصرف می کرد (بسیاری از بیماران به امید درمان داروهای خود را قطع می کنند و به همراهشان نمی آورند)

اگر بیمار وسیله ای مانند پروتز ویا … دارد باید به همراه بیاورد. (به ویژه بیمارانی که برای تعویض پروتز به ایران می آیند).

همراه داشتن مبلغ کافی و احتیاطی اضافه جهت هزینه های غیر متوقع (اقامت طولانی، خرید دارو و تجهیزات، عمل های اضافه لازم و…)

همراه بیمار باید تمام وقت خود را تا پایان عملیات درمان، برای بیمار گذاشته و استرس هایی از قبیل الزام برای برگشتن به خاطر کار، مشکلات، بیماری و… نباید به بیمار وارد کند. لذا بیمار در انتخاب همراه (مستعد در همراهی تا آخرین لحظه) باید دقت لازم و کافی را داشته باشند. (پیشنهاد می شود در چنین مواردی همراه بیمار از فامیل درجه یک باشد)

درمان و عملیات درمانی بیمار نسبت به هر کاری ارجحیت دارد. لذا بیمار نباید گردش و زیارتی را قبل و در حین عملیات درمان (که منجر به تداخل و مختل شدن درمانش شود) درخواست کند و این موارد بنا به صلاحدید پزشک مشاور بایستی تأیید گردد.

اگر بنا به هر دلیلی، مشکلی در حین عملیات درمان برای بیمار پیش آمد باید با مرکز پشتیبانی مطرح کند تا در اسرع وقت به شکل صحیح و اصولی بررسی و حل گردد.

از دادن هر گونه مبلغ اضافی (انعام، بنا به درخواست و…) به بیمارستان یا پرسنل و مترجم خودداری کند.