۰۳۵-۳۸۲۶۶۲۲۲ info@safiranesalamat.com

 

  • جراحی بیضه نزول نکرده (UDT)
  •  درمان واریکوسل، تصویربرداری
  • مثانه(سیستوسکوپی)
  • سنگ شکنی از طریق مجرا ( TUL )
  • تراشیدن پروستات از راه مجرای ادرار(TURP)
  • جراحی بازخروج پروستات (بزرگی خوش خیم)
  •  فتق کشاله ران
  • خروج سنگ کلیه از طریق مجرا (بدون جراحی)
  • جراحی خروج کلیه
  •  پیوند کلیه