اعضاء

اعضای سفیران سلامت

خانم عاطفه زارع         بنیانگذار
و رییس هیات مدیره

 

دکتر حمید رضا هاشمیان   مدیر عامل

 

دکتر وحید وهاب زاده      مدیر اجرایی

 

آقای رضا عوض بخش ( پرستار) به عنوان مسول درمانی

 

خانم نیلوفر گذشتی    مسئول واحد گردشگری

حسین محمدخانی     مسئول دیجیتال مارکتینگ

خانم رضایی مترجم عربی

خانم موسوی مترجم انگلیسی

آقای سلمان محمدی  مترجم روسی