چشم انداز

چشم انداز

شرکت سفیران سلامت کویر سعی دارند با شناسایی فرصت های خدمات گردشگری سلامت و برخورداری از نظام برنامه ریزی هدفمند با عمل به رسالت خود، ظرف سه سال آینده مجموعه ای معتبر و شناخته شده در زمینه ارائه خدمات گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه باشند.

 

مأموريت

 

به عنوان قویترین شرکت تسهیل گر توریست درمانی در استان یزد در ارائه خدمات سلامت، درمانی و تفریحی با کیفیت بالا برای بیماران داخلی و خارجی در سراسر ایران می باشد.  

 

ارزش های سازمان:

 

کیفیت

تعهد

شفافیت

مسئوليت

اعتماد

توجه

تمامیت